top of page

Showing your dog(s)

Welke klasses heb je en wat zijn kwalificaties?

Bij shows worden de reuen en teefjes apart van elkaar gekeurd. Soms worden variëteiten ook los van elkaar gekeurd maar dit is niet altijd het geval. Er zijn meestal 5 klasse-indelingen maar soms ook meer of minder. De klasse-indeling waarin een hond ingeschreven kan worden zijn:
 
Baby klasse

Voor honden van 3 tot 6 maanden

 

Puppy klasse

Voor honden, die voor de eerste dag van het evenement de volle leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt. (De toekenning van het (res)CAC-CACIB is niet mogelijk in deze klasse).

 

Jeugd klasse

Voor honden, die voor de eerste dag van het evenement de volle leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt. (De toekenning van het (res) CACIB is niet mogelijk in deze klasse).

Intermediair
Jonge Honden (of Tussen) klasse=voor honden, die voor de eerste dag van het evenement de volle leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt.

Open klasse
Voor honden, die voor de eerste dag van het evenement de volle leeftijd van 15 maanden hebben bereikt.

 

Vetaranen klasse

Voor honden vanaf 8 jaar en ouder

 

 

Kampioens klasse

Voor honden die voor de eerste dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en een Nationale of Internationale kampioenschapstitel hebben; bijvoorbeeld Nederlands, Belgisch of Duits Kampioen, of VDH-kampioen. De volgende titels vallen hierbuiten: AKC, Europees- of Wereldkampioen F.C.I., alsmede Siegertitels. De kampioenstitels dienen op het inschrijfformulier te worden vermeld. Een fotokopie van de toekenning van een van de titels door de overkoepelende organisatie, dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas.

 

Gebruikshonden klasse

Voor honden, die voor de eerste dag van het evenement de volle leeftijd van 15 maanden hebben bereikt. Bijgevoegd bij de inschrijving moet worden een kopie van de verklaring dat de betreffende hond in de gebruikshondenklas mag worden toegelaten, afgegeven door de overkoepelende landelijke organisatie van het land waarin de eigenaar van de hond woonachtig is. Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklasse.

 

Fokkers klasse

Voor honden vanaf 9 maanden en ouder die door de inschrijver zijn gefokt

 
Groepsklas: Titel "Beste Groep van de dag".

Voor groepen van minstens drie honden van hetzelfde ras en varieteit zonder onderscheid van geslacht en bonafide eigendom van dezelfde exposant. De honden die worden ingeschreven in de groepsklas moeten ook in een der andere klassen zijn ingeschreven.

 
Koppelklas: Titel "Beste Koppel van de dag".

Voor twee honden van hetzelfde ras en varieteit zonder onderscheid van geslacht en bonafide eigendom van dezelfde exposant. De honden die worden ingeschreven in de koppelklas moeten ook in een andere klasse zijn ingeschreven.

 

Wat betekent C.A.C.?

C.A.C. is een afkorting uit het Frans voor: Certificat d’Aptitude au Championnat.

 

Wanneer krijgt de hond een C.A.C of een reserve CAC?

Op een show wordt het C.A.C. uitgereikt aan de beste reu en beste teef van ieder ras, mits deze de kwalificatie uitmuntend heeft behaald. Het maakt niet uit in welke klasse de hond is ingeschreven. Wel moet de hond van een Nederlandse eigenaar zijn ingeschreven in het N.H.S.B. (Nederland Hond Stamboek) of in de bijlage (een G0 hond kan geen C.A.C. krijgen). Voor een buitenlandse eigenaar geldt dat de hond moet zijn ingeschreven in het betreffende stamboek van zijn/haar land (dus NIET in een bijlage). De keurmeester kan, als de hond voldoet aan deze voorwaarden, niet weigeren het CAC toe te kennen.Wanneer een hond op een  tentoonstelling  deze (reserve)prijs behaald heeft, kan hij in aanmerking komen voor het CAC   als blijkt dat de hond die deze prijs kreeg toebedeeld reeds de definitieve internationale titel mocht voeren. Ook treedt het Reserve CAC in werking als de winnaar van het CAC om een of andere reden gediskwalificeerd wordt.

Je kan zeggen dat het C.A.C. geldt als één punt om een definitief kampioenschap te bereiken. Als het C.A.C. wordt toegekend aan een hond die al definitief Kampioen is, dan wordt het C.A.C. doorgeschoven naar de hond die het reserve-C.A.C. heeft behaald. Dit gebeurt administratief en achteraf.

 

Hoe wordt de hond Nederlands Kampioen?

Om definitief Nederlands Kampioen te worden moet de hond voldoen aan een aantal criteria:

De titel “Kampioen” wordt toegekend aan een hond die vier keer een C.A.C. heeft behaald:

Die door minstens twee verschillende keurmeesters moeten zijn toegekend;

Op minstens twee verschillende tentoonstellingen;

Waarbij vier reserve C.A.C. eenmalig als één C.A.C. gelden;

Het C.A.C op de Winnertentoonstelling telt dubbel, maar het reserve C.A.C. geldt als reserve

Het C.A.C op een Kampioenschapsclubmatch geldt dubbel, het reserve C.A.C. op de show geldt als 1 C.A.C

van deze dubbeltelling mag slechts één maal gebruik gemaakt worden;

Het laatste C.A.C. of reserve C.A.C moet behaald worden nadat de hond de 27 maanden bereikt heeft.

 

Wanneer wordt de titel toegekend?

De titel wordt automatisch toegekend door de Raad van Beheer, behalve wanneer deze met behulp van vier reserves C.A.C’s wordt behaald of met een laatste reserve C.A.C. na de leeftijd van 27 maanden. Dan moet de titel worden aangevraagd.

 

Variaties in het behalen van de titel Nederlands Kampioen.

Er zijn dus verschillende manieren om de hond Nederlands kampioen te laten worden. Hieronder staan de verschillende mogelijkheden op een rijtje

4 C.A.C.’s op 4 verschillende shows;

3 C.A.C.’s en 4 reserve C.A.C’s;

3 C.A.C.’s op een gewone show en 1 reserve C.A.C. op de kamp.clubmatch;

2 C.A.C.’s en 1 C.A.C.op de Winner;

2 C.A.C.’s en 1 C.A.C.op de kampioenschapsclubmatch van de rasvereniging;

1 C.A.C. op een gewone show, 1 C.A.C. op de Winner of de kampioenschapsclubmatch en 4 reserve C.A.C.’s;

1 C.A.C. op een gewone show, 1 C.A.C. op de Winner en 1 reserve C.A.C. op de kampioenschapsclubmatch;

1 C.A.C. op een gewone show, 1 C.A.C. op de kampioenschapsclubmatch en 4 reserve C.A.C.’s

 

*Voor de titel Nederlands Kampioen mag slechts één punt worden opgebouwd uit kwart-punten

 

Wat betekent C.A.C.I.B. ?

C.A.C.I.B. is een afkorting uit het Frans voor Certificat dÁptude au Championnat International de Beauté, ofwel het Internationaal Kampioenschap.

 

Wanneer krijgt de hond een C.A.C.I.B. ?

Het C.A.C.I.B. wordt uitgereikt aan de beste reu en beste teef van ieder ras, mits deze de kwalificatie uitmuntend heeft behaald en de hond is ingeschreven in de Open klasse, Gebruikshondenklasse of Kampioensklasse. Wanneer een hond op een  tentoonstelling  deze (reserve)prijs behaald heeft, kan hij in aanmerking komen voor het CACIB  als blijkt dat de hond die deze prijs kreeg toebedeeld reeds de definitieve internationale titel mocht voeren. Ook treedt het Reserve CACIB in werking als de winnaar van het CACIB om een of andere reden gediskwalificeerd wordt.

De hond van een Nederlandse eigenaar moet zijn ingeschreven in het N.H.S.B. Voor een buitenlandse eigenaar geldt dat de hond moet zijn ingeschreven in het betreffende stamboek van zijn/haar land.

Het C.A.C.I.B. geldt als één punt om een definitief internationaal kampioenschap te bereiken. Het C.A.C.I.B. mag worden toegekend; de keurmeester heeft het recht het C.A.C.I.B. in te houden als hij de kwaliteit van de hond net niet goed genoeg vindt. Het C.A.C.I.B. kan doorschuiven naar de hond die het reserve C.A.C.I.B. heeft gekregen, als de hond die het C.A.C.I.B. heeft gekregen al definitief kampioen is.

 

Hoe wordt de hond Internationaal Kampioen?

CACIB is het certificaat van de F.C.I. (Fédération Cynologique Internationale), dat beschikbaar wordt gesteld op de Internationale hondenshows en tentoonstellingen. De beste reu en beste teef, mits deze een uitmuntend hebben behaald en deze zijn ingeschreven in de open klasse of kampioensklasse en minimaal 15 maanden of ouder zijn krijgt het certificaat. Met de CACIB kunt u voor de titel Internationaal Schoonheidskampioen gaan.

 

Om definitief internationaal kampioen te worden moet de hond voldoen aan een aantal criteria. Hierbij is er een verschil tussen rassen met werkproeven en rassen zonder werkproeven.

Criteria voor rassen zonder werkproeven

Een hond moet tenminste vier keer een C.A.C.I.B. -certificaat behaald hebben;

Die door minstens drie verschillende keurmeesters moeten zijn toegekend;

In minstens drie verschillende landen, waaronder het land van vestiging;

Terwijl tussen het eerste en het laatste C.A.C.I.B. een periode van tenminste één jaar moet liggen.

 

Criteria voor rassen met werkproeven (geldt niet voor de Pekingees).

Minstens twee C.A.C.I.B. -certificaten in minstens twee landen onder minstens twee verschillende keurmeesters;

het behaald hebben van een werkdiploma een `goed` van een nationale veldwedstrijd dan wel het IPO-met goed gevolg afgelegd hebben.

 

Wanneer wordt de titel Internationaal Kampioen toegekend?

De titel moet worden aangevraagd bij de F.C.I. via de Raad van Beheer. Hierbij moeten de kaarten, die als bevestiging van een C.A.C.I.B. zijn ontvangen, meegestuurd worden evenals een kopie van het eventuele werkdiploma.

Crufts Dog Show 1880

On June 28, 1859 -- a bright summer day in the United Kingdom -- a committee of local hunters held the world's first official dog show in the town of Newcastle upon Tyne. This show was limited to pointers and setters, but a second show held in November of that year in the town of Birmingham allowed spaniels. This second show, held in one of the galleries of the Horse and Carriage Repository, included around 80 dogs in 14 classes. In 1860, the Birmingham show welcomed hounds for the first time. Amazingly, the National Dog Show Birmingham continues to be held to this day and is considered the world's oldest surviving dog show.

Wanneer je BOB (Best of Breed), 'Beste Baby van het ras' of 'Beste pup van het ras' bent geworden wordt je ook later op de dag nog in de erering verwacht waar de BIS (Best in Show), 'Beste Baby' & 'Beste Pup' gekozen wordt.

 

BOB: Best of Breeds = Beste van het Ras

Nadat alle reuen zijn gekeurd moeten de winnaars van iedere klasse(behalve puppyklasse), mits deze een uitmuntend hebben behaald, tegen elkaar lopen voor Beste Reu. Na de reuen zijn de teven aan de beurt. Ook bij de teven moeten de winnaars van iedere klasse (behalve puppyklasse), mits deze een uitmuntend hebben behaald, tegen elkaar lopen voor Beste Teef.

Nadat de Beste Teef en Beste Reu zijn gekozen strijden deze tegen elkaar om het beste van het ras (BOB) te worden. De beste hond van het andere geslacht krijgt dan de titel BOS (Best of Opposite Sex).

 

BOG: Best of Group = Beste van de groep

Alle BOB’s van elk ras moeten aan het einde van de middag in de erering tegen andere rassen uit dezelfde rasgroep strijden. De winnaar hiervan is Beste van de Groep (BOG).

 

BIS: Best in Show = Beste van de Show
Nadat je Beste van de Groep bent geworden en alle andere groepen ook zijn gekeurd, moet je het opnemen tegen alle winnaars van de tien rasgroepen. Win je dit, dan kan je dag niet meer stuk want dan ben je Beste van de Show (BIS).

 

Naast dit alles zijn er dan ook nog eens verschillende shows, CAC, CACIB, Kampioensclubmatches en 'gewone' clubmatches.

 

 

Tijdens tentoonstellingen kan een hond de volgende kwalificaties toebedeeld krijgen:

 
Uitmuntend:

De kwalificatie "uitmuntend" mag slechts worden toegekend aan die honden, die zodanig aan de standaard van hun ras voldoen, dat een geringe afwijking of een kleine fout het ideale rasbeeld niet stoort. Deze kwalificatie kan slechts worden toegekend aan honden, waarvan de kwalificatie van dien aard is, dat zij eventueel alleenstaande, voor een kampioensprijs in aanmerking komen.

 

Zeer Goed:

De kwalificatie "zeer goed" mag worden toegekend aan honden, die in het algemeen aan de standaard van hun ras voldoen. Door enkele onvolkomenheden, die het ideale rasbeeld storen, kunnen zij niet in aanmerking komen voor de kwalificatie "uitmuntend".

 

Goed:

De kwalificatie "goed" wordt toegekend aan honden die nog wel aan de standaard van hun ras voldoen, maar door meerderde afwijkingen, die het ideale rasbeeld duidelijk storen of door een ernstige fout, kunnen zij niet in aanmerking komen voor de kwalificatie "zeer goed".

 

Matig:

De kwalificatie "matig" wordt toegekend aan honden, die in te geringe mate aan de standaard van hun ras voldoen en aan honden die door een zeer ernstige fout niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen.

 

Voor honden in de baby- of puppyklasse gelden andere kwalificaties. Omdat jonge honden nog groeien en erg kunnen veranderen kunnen deze geen kampioensprijs winnen. De kwalificaties voor baby's en pups zijn:

VB=Veel Belovend
B=Belovend
WB=Weinig Belovend


Bij uitslagen staat soms ook een getal voor de kwalificatie. Dit betekent dat de hond geplaatst is en dus zoveelste is geworden in zijn of haar klasse. Voorbeeld: staat er 3. ZG, dan betekent dit dat de hond 3de is geworden in zijn/haar klasse met een Zeer Goed kwalificatie.

 

Diskwalificatie:

Diskwalificatie kan alleen geschieden op grond van de in de standaard genoemde voorwaarden. Honden die niet aan de standaard van hun ras voldoen, komen niet voor de toekenning van een kwalificatie in aanmerking.

 

 

51178893_10157068328652220_6860207079848

Problemen.........

In diverse landen binnen de F.C.I. worden eigen regels gehanteerd voor het toekennen van het C.A.C. Zelfs de toekenning van het C.A.C.I.B. – dat overal hetzelfde zou moeten zijn omdat ook die landen onder dezelfde F.C.I. ressorteren – verschilt vaak van land tot land. Dit wordt veelal veroorzaakt doordat de verschillende landen ook verschillende klasse-indelingen kennen en een eigen systeem van toekenning hanteren.
bottom of page