top of page

Before we start breeding .....

Only purebred  because the standard was written to protect the breed.....

276321705_4905111836191441_2352777639942440599_n.jpg

There are NO valid reason NOT to health testing.

Health testing is a 'tool in the toolbox' to make better breeding decisions.

Soms is er veel vraag naar pups en zijn veel mensen niet bereid om te wachten - of hebben mensen het gevoel dat ze recht hebben op een gegarandeerde pup uit een gepland nestje. We steken veel tijd, inspanning en liefde om een nestje te fokken en een feit is nu eenmaal dat fokken biologie is, en niet het bouwen van speelgoed. Dat wil zeggen dat we geen massa producerende puppyfabriek zijn. We worden gedreven door een doel en een passie voor ons ras en daarom gooit de natuur, terwijl we een bepaalde planning hebben, soms stenen in de weg... of meerdere stenen, en soms zelf grote keien. Teefjes worden niet drachtig, de natuur neemt de pups weer op, het kan zijn dat er maar één singleton is, en soms besluiten we dat onze gekozen 'keeper-pup' vanwege zijn temperament of kwaliteiten beter geschikt is voor een bepaald type huis en niet voor de fokkerij. Vooral bij zeldzame rassen is het belangrijk dat mensen geduld hebben, ZEER geduldig, omdat het maanden tot jaren kan duren voordat er een nestje ter plaatse is en beschikbaar is. Wij laten ons niet leiden door de aantrekkingskracht van vraag en aanbod. Wij fokken met een doel, niet met winstoogmerk. Onze puppy's hebben een bewezen stamboom en een bekende genetische geschiedenis van gezondheid en kwaliteit, omdat ons doel bij het fokken van raszuivere honden het fokken van functioneel gezonde honden is met het fysieke uiterlijk en het specifieke karakter van een bepaald ras. 
Fokken is gebaseerd op bepaalde gegevens, gecombineerd met ervaring en kennis moet dit leiden tot het gewenste resultaat. Om dit doel te bereiken kan het testen van de ouderdieren zeer waardevol zijn bij het implementeren van toekomstige fok-plannen zoals bijvoorbeeld het maken van verantwoorde combinaties met betrekking tot het ouderpaar, rekeninghoudend met voor het ras bekende of specifieke aandoeningen. We combineren deze gegevens met onze ervaring en kennis van de voorouders, hoe ze eruit zien, wat hun speciale sterke en zwakke punten zijn, van welke lijn(en) ze komen maar ook de gezondheidstoestand van de ouders zoals genetische ziekten en erfelijke aandoeningen. Een hond blijft natuurlijk altijd een levend wezen. Honden kunnen ondanks alle voorzorgsmaatregelen iets mankeren, maar door een nauwkeurige selectie en het testen van de ouderdieren kan je veel onnodig leed voorkomen. Een fokker bepaalt de toekomst van het ras en de overleving van het ras....
Omdat de genen variëteit belangrijk is moet men wel goed met de uitslagen van de testen om gaan. Dus niet alleen maar 'vrije' honden inzetten om mee te fokken want die mooie vrije hond kan mogelijk ook allerlei andere ziektes bij zich dragen die een 'drager' weer niet bij zich draagt. Dit wordt vaak pas na enkele generaties zichtbaar, veel te laat dus om die bloedlijnen, die we uit de fok geweerd hebben, dan nog terug te halen. Een drager kan dus terdege ingezet worden voor de fok. Een drager x vrije hond zal dragers en vrije pups geven. Deze pups kunnen al in het nest getest worden. Als men dan een vrije pup aanhoud elimineer je en is de genenvariëteit gespaard gebleven. Dit is van levensbelang voor het voortbestaan van het ras en het onnodig verlies van kwalitatief goede honden én om een verkleining van de genenpool te voorkomen.

 

Onze Pugs worden getest op:   

 Genetische testsen:

- Degeneratieve Myelopathie (DM)

- Malignant Hyperthermia (MH)

- Pug Dog Encephalites (PDE) / Necrotizing Meningoencephalitis (NME)

- Primaire Lens Luxatie (PLL)

- Pyruvaat Kinase Deficiëntie (PKD)

- May-Hegglin anomaly (MHA)

Chondrodystrofie (CDDY + IVDD risico

- Chondrodysplasie (CDPA)

Progressieve retina atrofie (prcd-PRA)

Lichamelijke testen:

- Hemivertebrae Screening (HV):

  • Scoliose: een zijwaartse vergroeiing van de ruggenwervelkolom.

  • Kyfose: een overmatig bolle rug, ook wel een bochel genoemd.

  • Lordose: een overmatig holle rug.

  • Spondylose: slijtage wervelkolom.

- Heupdysplasie.

- Patella Luxatie. 

- Scopie (keel & luchtwegen & slokdarm).

- Cambridge BOAS test

- ECVO: Ogen test.

Door de populariteit van de mopshond en de smalle fokbasis in Nederland is het zeer belangrijk om zorgvuldig om te gaan met het uitkiezen van de fokhonden. Het testen van de ouderdieren kan het aantal afwijkingen drastisch verminderen, ook kan er veel onnodig leed voorkomen worden.

 
bottom of page