top of page

BOS Operation

Wat is het?
BOS staat voor Brachycephaal Obstructief Syndroom. Dit is eenaandoening van de bovenste luchtwegen die voorkomt bijkortsnuitige (brachycephale) rassen zoals de Franse en EngelseBulldog, Mopshond, Shih-Tzu en dergelijke. Het meestvopvallende aan deze honden is de luidruchtige en bemoeilijktevademhaling die na inspanning of oververhitting kan overgaan invechte ademnood en zelfs flauwvallen door zuurstof tekort.Sommige honden vertonen ook onrustig slapen (‘sleep-disorder-breathing’),slikmoeilijkheden en frequent braken.vDoor de rastypische schedelvorm van deze honden ontstaat er ruimtegebrek in neus en keelwaardoor de anatomische structuren die hier voorkomen zich niet normaal kunnenontwikkelen. Dit resulteert in een vernauwing van de luchtwegen.
 
Tot het syndroom behoren vernauwing (stenose) van de neusgaten, een te lang zacht gehemelte (hyperplasie palatummolle) en uitpuiling van kleine zakvormige structuren beiderzijds naast het strottenhoofd(eversie laryngeale sacculi). Soms hebben deze rassen ook een onderontwikkelde luchtpijp(trachea hypoplasie).Doordat kortsnuitige honden met deze afwijking een extra inspanning moeten leveren tijdens het inademen ontstaat er een onderdruk in de bovenste luchtwegen. Deze afwijkende onderdruk kan tot gevolg hebben dat er maagzuur de slokdarm in gezogen wordt (=refluxoesophagitis) wat braken kan veroorzaken. Tevens kan deze onderdruk in de bovensteluchtwegen voor extra zwelling van de slijmvliezen zorgen met nog meer benauwdheid totgevolg en dus verergering van de klachten. Deze afwijkingen kunnen uiteindelijk leiden tot blijvende longveranderingen en zelfs tot het inklappen van het strottenhoofd (trachea collaps).

 

Behandeling:

Afhankelijk van de ernst en het aantal klachten dat de hond heeft wordt een bepaalde therapie ingesteld. Deze kenmerken horen nou eenmaal bij het ras maar ze moeten het leven van het dier niet teveel beperken.

 

Gewichtsreductie:
Is nummer 1 in de therapie. Wanneer de hond overgewicht heeft zal deze nog meer moeite hebben met ademhalen. Bovendien wordt het narcose risico groter bij een patiënt met overgewicht.

 

Medicamenteus:

Soms kan er geprobeerd worden met medicatie zoals luchtweg verwijdende medicatie en slijmoplossende middelen, het ongerief gedeeltelijk te verminderen.

 

Chirurgie:

Tijdens de operatie zullen eerst de neusvleugels gecorrigeerd worden door het verwijderenvan een stukje kraakbeen aan beide kanten van de neus. Daarna wordt er een stuk van het zachte gehemelte verwijderd en worden de wondranden met oplosbaar hechtmateriaal weer aan elkaar gezet. Eventueel worden ook de laryngeale sacculi in verwijderd, maar aangezien dit eerder gevolg is dan oorzaak wordt dit tijdens de operatie geëvalueerd.

 

Nazorg:

De eerste uren na de operatie zijn het meest kritiek omdat er kans op zwelling is met ademhalingsmoeilijkheden tot gevolg, daarom blijven geopereerde honden geruime tijd ter observatie. Sommige honden kunnen de dag na de operatie ook nog wat bloederig slijm opgeven. Tot 5 dagen na de operatie is het verstandig om zacht voer aan de hond te geven. Na 10 dagen wordt er controle uitgevoerd en eventueel de hechtingen aan de neus verwijderd. Het is belangrijk om de patiënten de eerste 4 weken na de operatie rustig te houden zodat het gehemelte kan herstellen zonder littekenvorming.

bottom of page